Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Nacházíte se zde: Hlavní stránka > Země     

průvodce - Bruntál

Bruntál je okresním městem v severovýchodním cípu České republiky, umístěným ideálním způsobem, to je v centru podhorského okresu Bruntál, s ideální dostupností ze všech okolních měst a obcí okresu. Zřízení VÚSC přisoudilo městu příslušnost k Moravskoslezskému kraji. Přestože tento podhorský okres přirozeně tíhne v rámci Jeseníků spíše k Jesenicku a Šumpersku, patří tyto dva okresy paradoxně pod Olomoucký kraj.

 

Náměstí Míru v Bruntále

 

 

Bruntálsko je převážně hornaté: v západní části regionu se rozkládá Hrubý Jeseník s Pradědem (1492 m.n.m.). Centrální část oblasti vyplňuje Nízký Jeseník, tvořený Krnovskou, Bruntálskou, Stěbořickou, Domašovskou, Slunečnou a Vítkovskou vrchovinou. Zlatohorská vrchovina zasahuje Hynčickou vrchovinou a Osoblažskou pahorkatinou na severozápadě území, jihovýchod oblastí pokrývají výběžky Oderských vrchů. Nejnižší části okresu tvoří Poopavská a Osoblažská nížina - v místech, kde říčka Osoblaha opouští státní území, je nejníže položené místo oblasti (203 m.n.m.)

Značné výškové rozdíly ovlivňují podnebí - převážná část území má mírně teplé klima s poměrně rozsáhlými srážkami. Oblastí prochází hlavní evropské rozvodí. Většina území náleží k povodí Opavy, která společně s povodím Osoblahy patří k povodí Odry a tím k baltskému úmoří. Z jižní a jihovýchodní části oblasti jsou vody odváděny do řeky Moravy, náležející k černomořskému úmoří. Jezera se na území volebního obvodu nenacházejí. Nedostatek pitné i užitkové vody byl řešen výstavbou umělých vodních nádrží, a to Kružberské a nádrže Slezská Harta. Velkým přírodním bohatstvím oblasti jsou minerální prameny. Silné zdroje minerálních vod jsou u Lhotky u Litultovic, u Mladecka, Jakartovic, Velkých Heraltic, Karlovy Studánky, Ondrášova a na dalších místech. Na území obvodu se nacházejí i významná ložiska železných, olovnatozinkových, stříbrých a zlatých rud.

Snaha o zachování výjimečného krajinného a přírodního rázu území vedla k vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a řady státních přírodních rezervací, chráněných přírodních výtvorů a chráněných přírodních památek.

Holasovicko, Krnovsko a Osoblažsko začal člověk osidlovat již od starší doby kamenné. Osídlení se stalo posléze trvalým; od 6. století získalo slovanský charakter, doložený archoelogickými nálezy i zachovanými pomístními názvy. Hornaté oblasti, osídlované jen velmi pozvolna a řídce, byly rozsáhle osídleny v průběhu tzv. velké kolonizace, probíhající od konce 12. stol. Podnětem k rozsáhlému osídlování těchto oblastí kolonisty jak z vnitrozemí českých zemí tak ze zemí německých byla naleziště drahých kovů. Další vlny již převážně německých osídlenců osazovaly obce, které zanikly po česko - uherských válkách na konci 15. století a po válce třicetileté v 17. stol. V důsledku výše popisovaných událostí získala převážná část kraje národnostně německý charakter. K úplné změně národnostního složení obyvatelstva došlo po druhé světové válce osídlením obcí regionu převážně českým a slovenským etnikem.

 

 

Příčinou hospodářského rozkvětu celé oblasti byla od 13. století těžba a zpracování drahých kovů. Hornická střediska, která byla zároveň centry řemeslné výroby a významnými obchodními křižovatkami, obdržela městská práva: Bruntál jako nejstarší místo s městským právem v českých zemích (asi 1213), Krnov, Budišov, Horní Benešov, Osoblaha, Huzová, Dvorce, Rýmařov, Janov, Andělská Hora, Horní Město, Ryžoviště, Moravský Beroun, Vrbno, a Město Albrechtice. Statut města si dodnes zachovala pouze některá z nich - Bruntál, Budišov, Krnov, Rýmařov, Moravský Beroun a Vrbno pod Pradědem; nově získala statut města v roce 1973 Břidličná.

Po úpadku těžby drahých kovů v průběhu 17. stol. vzrostl význam hutní a kovodělné výroby. Nejvýznamnější hamry a železárny se nacházely v Ludvíkově, Železné a v Břidličné. Po téměř úplném zániku těžby rud a železářství v druhé polovině 19. stol. zaujala dominantní postavení textilní výroba, rozvíjející se od 18. stol.

Nejstarší plátenickou manufakturu na Moravě zřídili Harrachové již v roce 1746 v Janovicích u Rýmařova. Rozvoj textilní výroby pokačoval zejména v 19. stol. Centrem plátenické výroby se stal Bruntál, soukenické Krnov a výroby hedvábí a brokátu Rýmařov. Vedle textilní výroby se rozvíjela i jiná průmyslová odvětví - kupříkladu ve Vrbně pod Pradědem byla vedle řady textilních závodů, staré sklárny a továrny na zbraně velmi významná chemická továrna, vyrábějící pětinu veškeré produkce kyselin a Glauberovy soli v celém Rakousku.

Bruntálsko patří ke dvěma historickým celkům: k Moravě (Rýmařovsko, Moravskoberounsko, Dvorecko, Budišovsko a Osoblažsko ) a ke Slezsku (Brunálsko, Krnovsko, Holasicko, Heralticko).

Slezská část se vyvíjela jako součást Opavského knížectví, rozděleného později na knížectví Opavské,Krnovské a Hlubčické. Skutečnými základními jednotkami správy byla až do roku 1850 jednotlivá panství: ve slezské části byla nejvýznamější panství bruntálské, albrechtické, heraltické a melčské, v moravské části panství rabštejnsko-janovické, sovinecké, karlovecké, budišovské a šternberské. Panství Osoblaha, Dívčí Hrad, Rudoltice, Pavlovice a Jindřichov stejně jako statky Deštné, Litultovice a Dolní Životice vytvářely tzv. moravské enklávy ve Slezsku. V roce 1850 byla zrušena patrimoniální správa, ve které správní jednotky představovala panství. Novými správními jednotkami se staly politické okresy. Obce ležící ve Slezsku, příslušely k okresům Krnov, Bruntál a Opava, obce nacházející se na Moravě k okresu Šternberk, ze kterého se v roce 1868 vyčlenil okres Rýmařov a v roce 1909 okres Moravský Beroun. Tento stav trval - s výjimkou let okupace nacistickým Německem - až do 1. 1. 1949, kdy byly místo zemí vytvořeny nové kraje. Součástí Ostravského kraje byly okresy Krnov, Opava a Vítkov, kraje Olomouckého okresy Bruntál a Rýmařov.

 

 

 

 

 

Vložil/a: Daniel Česák 19.12.2010


Článek je zařazen v těchto kategoriích:
Abyste mohli články z těchto kategorií odebírat, musíte být přihlášen/a.

Tipy na levné lyžařské zájezdy


Další lyžařské zájezdy »

Hledat hotely

Destinace

Datum příjezdu

Datum odjezdu

Cestovní pojištění

Při každé povedené dovolené je cestovní pojištění Vaší neviditelnou oporou.


Zřiďte si cestovní pojištění online. Pojišťovna ERGO má pro vás exkluzivní nabídku!